Spoornetsubsidie ProRail en toename treinverkeer
Spoornetsubsidie ProRail en toename treinverkeer

Onlangs in het nieuws: er loopt een Europese subsidieaanvraag van ProRail waardoor de gemeente geld zou kunnen krijgen voor versterking van het spoornet door Amersfoort. Wat het geschikt(er) zou maken voor meer treinverkeer, maar door ProRail en gemeente wordt ontkend dat het om meer treinverkeer (goederen danwel personen) zou gaan. Maar waar gaat dan wel precies om en wat gaat Amersfoort hier op termijn van merken? En waar gaat het subsidiegeld dan precies aan besteed worden? In de media werd de suggestie gewekt dat het gebruikt zou kunnen worden om het begrotingsgat voor de westelijke ontsluiting mee te dichten. Kortom, een nogal mistige zaak die nodig wat opheldering kan gebruiken.