Hittegolf effect verminderen
Hittegolf effect verminderen

Met welke relatief eenvoudige maatregelen zou het mogelijk zijn om hittegolven te verminderen? Onder meer zwart bitumen daken inventariseren (luchtfoto's zijn al bij de gemeente bekend, of nog beter infrarood opname van satelliet), maar ook andere donkere oppervlakken als asfalt wegen/pleinen e.d. Vervolgens onderzoeken wat de opties en kosten zijn om die oppervlakken te wijzigen: bijv. sedum of grijs/wit schilderen met CoolSeal. Dit alles ondersteund door meetgegevens van meetjestad.net