Inbreiding: waar is het stadsbrede plan en de visie?
Inbreiding: waar is het stadsbrede plan en de visie?

De ene na de andere wijk of buurt wordt verrast door een nieuwbouwplan, waarbij zo veel mogelijk wooneenheden op zo min mogelijk oppervlak gerealiseerd moet worden. Want, de woningbouwopgave... Die verrassing zit 'm vooral in een gebrek aan transparantie vanuit de gemeente (waar wordt de inbreiding gepland de komende 5, 10, 20 jaar) en het gevoel dat de belangen van omwonenden per definitie ondergeschikt worden gemaakt aan de bouwplannen (wat zijn de gevolgen voor een wijk of gebied, wat is werkelijk nodig om de wijk te verbeteren). Bestaat er een duidelijke visie wat, hoeveel, waar en wanneer gebouwd zal worden? Zodat niemand verrast wordt met de huidige postzegel-aanpak. En dan liefst nog: kan er structureel participatie plaatsvinden bij de uitwerking van de inbreidingsplannen?