Coalitieafspraak 'Kerntakendiscussie in 2015' ging niet door. Hoezo?
Coalitieafspraak 'Kerntakendiscussie in 2015' ging niet door. Hoezo?

Bij het opstellen van het coalitieprogramma Raadsperiode 2014-2018 heeft de toenmalige coalitie onder het motto “Samen maken we de stad” zich voorgenomen om in deze raadsperiode een kerntakendiscussie te gaan voeren. In 2015 werd de gemeente Amersfoort door de provincie op de vingers getikt vanwege een ondoorzichtig financieel beleid. Dit is mede de aanleiding geweest tot het onverwacht invoeren van bezuinigingen. Er is toen een lijst opgesteld van mogelijke bezuinigingen en de raad mocht vervolgens daaruit kiezen wat er werkelijk bezuinigd kon worden. Tevens is er besloten om toch maar geen kerntakendiscussie te gaan voeren. Hoezo? Dit heeft geleid tot veel onrust in de stad. Zie bijvoorbeeld een manifest van 75 inwoners. https://bewoners033.nl/amersfoort-033/wp-content/uploads/2015/04/OPROEP-AAN-HET-GEMEENTEBESTUUR-definitief.pdf In dit manifest staat o.a.: ‘Ondertussen lijkt de vraag kunstig weggemoffeld hoe het allemaal zo ver is gekomen. Het gevoel bestaat dat “de gemeente de ellende heeft veroorzaakt en dat wij, burgers, nu de rotzooi mogen opruimen”. Want hoe kwam het dat we ineens zoveel miljoenen in het rood stonden? Dit wil ik graag uitzoeken. Wat is er precies misgegaan in 2015?