Bomen in de stad
Bomen in de stad

Onderzoek naar mogelijkheden van de verplichte groencompensatie door straatbomen in de stad terug te plaatsen. Kijk naar oude ansichten van Amersfoort en je ziet dat overal bomen verdwenen zijn. Is dat noodzaak of gemakzucht? Moeten bomen wijken voor verkeer of verkeer wijken voor bomen? Vroeger stonden bomen vaak 6m uit elkaar, nu al gauw 17m. Laten we nou eens echt kijken hoeveel straatbomen er in de stad geplant kunnen worden en hoeveel koelte, klimaat voordeel en groencompensatie dat oplevert.