Positie van de ambtenaar
Positie van de ambtenaar

Wat is de positie van de ambtenaren in het politieke speelveld? Hoe worden zij aangestuurd: op hun vakkennis of op de coalitieagenda? Worden zij serieus genomen als de uitkomst van hun werk niet overeenkomt met de politieke meerderheid, worden zij genegeerd of geregeerd? Hoe wordt omgegaan met ambtenaren als deze hierin niet meegaan maar onafhankelijk willen werken uit oogpunt van integriteit? Welke beleidsinstructies krijgen zij van de gemeentesecretaris en wat zijn de mogelijke gevolgen voor ambtenaren als ze de instructies niet opvolgen? De gemeentesecretaris als hoofd van de organisatie: wordt deze als onpartijdig geacht of stuurt hij de organisatie aan volgens de wensen van de politieke meerderheid? Ik ben bijvoorbeeld benieuwd naar de de afdelingen verkeer en veiligheid, de juridische afdeling en de afdeling klimaat en afvalscheiding, omdat deze de laatste jaren veel in het nieuws zijn geweest.