nee-nee vs nee-jastickers op de brievenbus
nee-nee vs nee-jastickers op de brievenbus

Ik heb het idee dat in hoogbouw het aantal nee-nee stickers heel hoog is in vergelijking met laagbouw. Deze mensen lezen dus ook geen stadsberichten in de Stad Amersfoort. Geen interesse? Geen sociale betrokkenheid? Of kunnen we dit anders interpreteren? Hoe ligt de verhouding in een grotere steekproef hoogbouw-laagbouw? Is het een indicator voor sociale betrokkenheid?