Onderwerpen:

  Heb jij ook een vraag over Amersfoort en omstreken? Wij zijn op zoek naar jouw vragen. De Stadsbron gaat namelijk de onderwerpen onderzoeken waar jij je over verwondert.

  Stuur je vraag in door te klikken op 'Stuur een onderwerp in'.

  Je kunt op dit moment ook stemmen op het onderwerp dat jij het belangrijkst vindt. Die vraag gaat de Stadsbron onderzoeken. Stem je mee? Klik dan op 'in de stemronde'.

  Uitgebrachte stemmen: 30
 • Amersfoort regiegemeente
  Amersfoort regiegemeente

  Amersfoort is een regiegemeente, wat inhoudt dat de meeste expertise extern ingehuurd wordt en dat de meeste ambtenaren alleen het proces begeleiden. Missen we als stad de inhoudelijke betrokkenheid van ambtenaren? Zijn er afdelingen die veel of weinig inhoudelijke ambtenaren hebben, en merk je verschil in de kwaliteit van de uitvoering van beleid?

 • nee-nee vs nee-jastickers op de brievenbus
  nee-nee vs nee-jastickers op de brievenbus

  Ik heb het idee dat in hoogbouw het aantal nee-nee stickers heel hoog is in vergelijking met laagbouw. Deze mensen lezen dus ook geen stadsberichten in de Stad Amersfoort. Geen interesse? Geen sociale betrokkenheid? Of kunnen we dit anders interpreteren? Hoe ligt de verhouding in een grotere steekproef hoogbouw-laagbouw? Is het een indicator voor sociale betrokkenheid?

 • Veilige straat voor de fietser begint op de grond
  Veilige straat voor de fietser begint op de grond

  Wie is verantwoordelijk voor veilige bestrating of stoepen voor voetgangers en fietsers? Want de kwaliteit is in sommige stadsdelen echt gevaarlijk voor (jonge en oude) fietsers. In oudere stadsdelen is het een kwestie van onderhoud. Hoe krijgt dat meer prioriteit? Het is van belang voor de mobiliteit in de hele stad.

 • Tekort aan Hoger Onderwijs in Amersfoort
  Tekort aan Hoger Onderwijs in Amersfoort

  Wat kan Amersfoort doen om meer Hoger Onderwijs binnen te halen, dus meer een studentenstad te worden die past bij de omvang van de stad.

 • Wat is de (werkelijke) wachttijd voor een sociale huurwoning in Amersfoort?
  Wat is de (werkelijke) wachttijd voor een sociale huurwoning in Amersfoort?

  Wat is de (werkelijke) wachttijd voor een sociale huurwoning voor diverse groepen in Amersfoort? De gemeente en de media beweren 8 tot 10 jaar. Ik schat 25 jaar voor bijvoorbeeld mijn type woningzoekende. Hoe zit het?

 • Bomen in de stad
  Bomen in de stad

  Onderzoek naar mogelijkheden van de verplichte groencompensatie door straatbomen in de stad terug te plaatsen. Kijk naar oude ansichten van Amersfoort en je ziet dat overal bomen verdwenen zijn. Is dat noodzaak of gemakzucht?

 • Coalitieafspraak 'Kerntakendiscussie in 2015' ging niet door. Hoezo?
  Coalitieafspraak 'Kerntakendiscussie in 2015' ging niet door. Hoezo?

  Bij het opstellen van het coalitieprogramma 2014-2018 heeft de toenmalige coalitie onder het motto “Samen maken we de stad” zich voorgenomen om in die raadsperiode een kerntakendiscussie te gaan voeren. In 2015 is na bezuinigingen besloten om toch maar geen kerntakendiscussie te gaan voeren. Hoezo?

 • Positie van de ambtenaar
  Positie van de ambtenaar

  Wat is de positie van de ambtenaren in het politieke speelveld? Hoe worden zij aangestuurd: op hun vakkennis of op de coalitieagenda? Worden zij serieus genomen als de uitkomst van hun werk niet overeenkomt met de politieke meerderheid?

 • Ontvangt u een reactie van de gemeente?
  Ontvangt u een reactie van de gemeente?

  Ik merk dat het bijna standaard is dat je als betrokken burger geen, of pas na een aantal herinneringen, van de gemeente een reactie ontvangt. Het kan zelfs nodig zijn om de Nationale Ombudsman in te schakelen. Ik zou willen weten of hier regels voor zijn? Of de gemeente verplicht is te reageren?

 • Inbreiding: waar is het stadsbrede plan en de visie?
  Inbreiding: waar is het stadsbrede plan en de visie?

  De ene na de andere wijk of buurt wordt verrast door een nieuwbouwplan, waarbij zo veel mogelijk wooneenheden op zo min mogelijk oppervlak gerealiseerd moet worden. Want, de woningbouwopgave... Bestaat er een duidelijke visie wat, hoeveel, waar en wanneer gebouwd zal worden? En dan liefst nog: kan er structureel participatie plaatsvinden bij de uitwerking van de inbreidingsplannen?

 • Spoornetsubsidie ProRail en toename treinverkeer
  Spoornetsubsidie ProRail en toename treinverkeer

  Onlangs in het nieuws: er loopt een Europese subsidieaanvraag van ProRail waardoor de gemeente geld zou kunnen krijgen voor versterking van het spoornet door Amersfoort. Wat het geschikt(er) zou maken voor meer treinverkeer, maar ProRail en de gemeente ontkennen dat het om meer treinverkeer zou gaan. Waar gaat dan wel precies om? Waar gaat het subsidiegeld precies aan besteed worden?

 • Hittegolf effect verminderen
  Hittegolf effect verminderen

  Met welke relatief eenvoudige maatregelen zou het mogelijk zijn om hittegolven te verminderen? Onder meer zwart bitumen daken inventariseren (luchtfoto's zijn al bij de gemeente bekend, of nog beter infrarood opname van satelliet), maar ook andere donkere oppervlakken als asfalt wegen/pleinen e.d. Vervolgens onderzoeken wat de opties en kosten zijn om die oppervlakken te wijzigen: bijv. sedum of grijs/wit schilderen met CoolSeal. Dit alles ondersteund door meetgegevens van meetjestad.net

 • Op zoek naar de ziel van Amersfoort
  Op zoek naar de ziel van Amersfoort

  In Amersfoort verlangen we weleens om een studentenstad te zijn, wat we niet zijn, of een stad met een echte concertzaal, die we niet kunnen betalen. Waar komt dat verlangen vandaan. Waarom willen we Utrecht of Amsterdam zijn, als we al Amersfoort zijn?

Zodra het eerste onderzoek van start gaat, kun je hier bekijken met welke onderzoeken de Stadsbron Onderzoekt bezig is. Je kunt hier ook zien welke onderzoeken al afgerond zijn en welke producties we daarover gemaakt hebben. Op dit moment zijn die er nog niet.

Binnenkort verschijnen hier de onderwerpen die al eerder ingestuurd zijn. Zo kun je altijd controleren of jouw onderwerp al eerder is langsgekomen in een stemronde.